مزایده های بانک صادرات ایران

ردیفعنوان تاریخ برگزاریتاریخ خریدمهلت ارسال تاریخ بازگشایی دریافت فایل روزنامه
1
سی و پنجمین مزایده عمومی املاك مازاد بانك صادرات ایران در خراسان رضوی
1402/07/06
1402/07/06
1402/07/24
1402/07/25
دانلود