آرشیو مزایده ها

ردیفعنوان تاریخ برگزاریتاریخ خریدمهلت ارسال تاریخ بازگشایی دریافت فایل روزنامه
1
مزایده عمومی املاك موسسه همیاری سپهرشماره 1401.5 دراستان های تهران-گیلان- هرمزگان- همدان- مازندران
1401/12/07
1401/12/08
1401/12/14
1401/12/15
دانلود
2
مزایده عمومی فروش املاك مازاد موسسه همیای سپهر ویژه املاك استان فارس
1401/11/19
1401/11/19
1401/11/24
1401/11/25
دانلود
3
مزایده عمومی فروش املاك موسسه توسعه همیاری سپهرویژه املاك استان اذربایجان شرقی
1401/11/18
1401/11/17
1401/11/23
1401/11/24
دانلود
4
سی ودومین مزایده عمومی ویژه فروش املاك مازاد بانك صادرات
1401/11/15
1401/11/13
1401/11/27
1401/11/30
دانلود
5
سی و یكمین مزایده عمومی ویژه فروش املاك مازاد بانك صادرات
1401/10/04
1401/10/08
1401/10/17
1401/10/18
دانلود