دریافت اسناد موسسه توسعه همیاری سپهر

ردیفعنوان تاریخ برگزاریتاریخ خریدمهلت ارسال تاریخ بازگشایی دریافت سند مزایده
1
مزایده عمومی املاك مازاد موسسه توسعه هیماری سپهر شماره 1402/1
1402/05/30
1402/05/30
1402/06/07
1402/06/08
2
مزایده عمومی املاك موسسه همیاری سپهرشماره 1401.5 دراستان های تهران-گیلان- هرمزگان- همدان- مازندران
1401/12/07
1401/12/08
1401/12/14
1401/12/15
3
مزایده عمومی فروش املاك مازاد موسسه همیای سپهر ویژه املاك استان فارس
1401/11/19
1401/11/19
1401/11/24
1401/11/25
4
مزایده عمومی فروش املاك موسسه توسعه همیاری سپهرویژه املاك استان اذربایجان شرقی
1401/11/18
1401/11/17
1401/11/23
1401/11/24