به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانك صادرات ایران، با سرعت گرفتن صدور اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در بانك صادرات ایران، حجم این اوراق تا پایان آبان ماه سال جاری با بیش از ١٣٧ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ٦٦ هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال رسید.

بانك صادرات ایران با هدف هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش مؤثر و پایدار برای واحدهای تولیدی و رفع موانع پولی، صدور اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) را به عنوان یكی از ابزارهای مهم تأمین مالی در زنجیره تأمین با سرعت بیشتری پیگیری می‌كند به نحوی كه صدور این اوراق در ٨ ماهه اول سال ١٤٠١ از نظر مبلغی ١٣٧ درصد افزایش ثبت كرده است.

بانك صادرات ایران در پی انتشار اعتبارات اسنادی ریالی در قالب طرح طراوت در سال ٩٨، به عنوان اولین بانك در كشور، انتشار اوراق گام را نیز در همین سال آغاز كرد و با توجه به استقبال بخش‌های مختلف تولیدی از این اوراق طی سال‌های ٩٩ و ١٤٠٠ نیز صدور این اوراق ادامه یافته و در سال جاری نیز با سرعت بیشتری برای حل مشكلات تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

اوراق گام از جمله ابزارهای تأمین مالی در زنجیره تأمین است كه واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند برای تأمین مالی سرمایه درگردش، تأمین مواد اولیه و كالا با دریافت آن از شعب بانك صادرات ایران نسبت به تأمین مالی واحدهای خود در مدت حداقل یك ماه و حداكثر ١٢ ماه اقدام كنند. این اوراق همچنین قابل واگذاری به تامین‌كنندگان بعدی بدون هر گونه هزینه و كارمزد یا تنزیل از طریق بازار سرمایه است.

افزایش شفافیت جریان مالی، كاهش انحراف منابع، افت هزینه تأمین مالی و هزینه تمام شده محصول، كاهش آثار تورمی و تسهیل دسترسی به منابع مالی از جمله مزایای این اوراق برای بنگاه‌های اقتصادی مولد است.